top of page

Hotel Warszawa

Hotel *****

Plac Powstańców Warszawy 9

00-039 Warszawa

+48 22 470 03 00

recepcja.warszawa@hotel.com.pl

Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Facebook Post (4).png

Jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej architektury międzywojennej. Stał się ważnym symbolem odradzającej się po wojennej zawierusze Warszawy. Górujący majestatycznie nad stolicą, widoczny z odległości nawet 20 km. Jego nowoczesna stalowo-żelbetowa konstrukcja była odpowiedzią na silną i dynamiczną urbanizację aglomeracji warszawskiej oraz dowodem na mistrzostwo przedwojennej inżynierii. Dziś to jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce.

One of the most important representatives of Polish interwar architecture. It became an important the symbol of Warsaw revival after the war. Towering majestically above the capital, visible from a distance of up to 20 km. Its modern steel and reinforced concrete construction was the answer to the strong and dynamic urbanization of the Warsaw agglomeration and proof of the mastery of pre-war engineering. Today, it is one of the most modern hotels in Poland.

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
15
15

press to zoom
4
4

press to zoom
1
1

press to zoom
15
15

press to zoom
1/15
bottom of page